TABLET

(narzędzie wspomagające pracę nauczyciela oraz służące komunikacji z opiekunem)

 

   Funkcjonalność naszego systemu, sprzyja nowej formie zarządzania i komunikacji. Wspomaga oraz ułatwia pracę organizacyjną i informacyjną przedszkola. Dla pedagoga staje się niezbędnym narzędziem w jego codziennej pracy.

 

 

Opis funkcji:

  • bezpieczna, podwójna weryfikacja pobytu zarówno przez system (rejestr odczytu karty), jak i przez nauczyciela,
  • ewidencja frekwencji w danym dniu, informacja dla kuchni nt. ilości posiłków,
  • automatyczne naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie z uwzględnieniem wszystkich ulg, dopłat w przypadku deklarowanego czasu pobytu,
  • wykaz informacyjny dla rodziców dotyczący czasu pobytu dziecka w danym miesiącu – informacja o opłatach i terminie należności - przesłanie na maila oraz widoczna po zalogowaniu na www.indeksik.edu.pl
  • komunikacja z opiekunem, nauczyciel może informować o zadaniach wychowawczych i kształceniowych, zapoznać rodziców z podstawą programową,
  • e-mail to medium dzięki któremu nauczyciel może przekazać rodzicom informacje odnośnie osiągnięć lub trudności w procesie wychowawczym a także szeregu innych wydarzeń i okoliczności o jakich nauczyciel chce informować,
  • sprawna i szybka komunikacja sprzyja zaangażowaniu rodziców w sprawy przedszkola np: wspieranie organizacyjne różnych spotkań, imprez, przygotowanie dziecka do wydarzenia
  • Kalendarz jest narzędziem wspomagającym planowanie. Za jego pomocą można określać, opisywać zadania w danym przedziale czasowym, posiada automatyczną funkcję informowania rodziców o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, konsultacjach, ponadto może przyjąć formę indywidualnego notatnika

 

 

Przykłady zastosowania - planowanie i zarządzanie 

 

PLAN – ADNOTACJA – PRZESŁANIE INFORMACJI

 

PLAN: Dzień mamy

ADNOTACJA: 26 maja godź 12:00 (piknik) dla chętnych prosimy o wsparcie poczęstunku oraz loterii fantowej.

PRZESŁANIE INFORMACJI: kilkukrotnie, w zależności od ustawień wygenerowany zostanie mail ze szczegółami wydarzenia, a także mail przypominający tuż przed planowanym zajściem.

 

PLAN: Wyjazd do kina

ADNOTACJA: 20 kwietnia godz. 08:00 cena za bilet 10 zł.

PRZESŁANIE INFORMACJI: 20 kwietnia o godz. 08:00 zbiórka przed przedszkolem, planowany wyjazd do kina godzina 08:30, cena za bilet 10 zł.

UWAGI :............i inne ..................

  Automatycznie sporządzana jest lista dzieci biorących udział w wydarzeniu oraz informacja o dokonanej opłacie bądź jej braku. Wydrukowana lista może posłużyć weryfikacji obecności w dniu wydarzenia. Nauczyciel sam określa daty i częstotliwość przesyłania wiadomości do opiekunów.

 

Wszystkie wydarzenia zamieszczane przez nauczycieli widoczne są w kalendarzu poprzez aplikację dedykowaną rodzicom, treści zaplanowanych działań przesyłane są również na adresy mailowe opiekunów.

 

DODAWANIE NOTATEK, PLANOWANIE, PRZEGLĄDANIE

    Istotnym elementem funkcjonalności kalendarza jest możliwość sporządzania osobistych notatek, użytkownik może zamieszczać treści związane z obserwacjami podopiecznych, opinie nt. postępów rozwojowych bądź trudności w procesie wychowawczym. Ma możliwość planowania oraz precyzowania działań w określonym przedziale czasowym. Opiekunowie mają wgląd w harmonogram przeprowadzonych zajęć czy wydarzeń, posiadają przejrzysty obraz tego co zostało zrealizowane.

KRÓTKIE FILMY - to dodatkowa funkcja, która w nietypowych okolicznościach może stanowić niezbędne narzędzie w szczegółowym i łatwym sposobie przekazywania informacji zarówno przedszkolakom jak i opiekunom.