Wdrożony system zapewnia szerokie spectrum zarządzania nie tylko przez władze przedszkola, ale także na szczeblu miasta lub gminy:

 • System Indeksik posiada elektroniczną rekrutację, wnioski składane są i obsługiwane za pomocą dedykowanych funkcji na naszym portalu. Rodzice, opiekunowie mają również możliwość zdalnego potwierdzenia uczestnictwa na kolejny rok 
 • Dzienna i miesięczna lista wpłat bezgotówkowych za pobyt i wyżywienie (osobno dzieci z Ukrainy)
 • Dzienny i miesięczny raport magazynowy – ilości wydanych posiłków z uwzględnieniem typu posiłku
 • Rozliczenie z wykorzystania stawki na koniec miesiąca
 • Raport ilości dziewczynek i chłopców z podziałem na grupy
 • Raport odnośnie obłożenia dzieci w poszczególnych godzinach urzędowania, jednostki przedszkolnej
 • Ilość dzieci z poszczególnych roczników
 • Ilość dzieci spoza rejonu
 • Dzieci z rodzin posiadających status Karta Dużej Rodziny
 • Dzieci z dofinansowaniem MOPS
 • Dzieci z dofinansowaniem UNICEF
 • wszystkie dokumenty wymagane przez CUWO

Posiadamy cyfrowy dziennik, który wiernie oddaje formę papierową, niemniej jednak uzupełniany jest na podstawie odczytów z kart, breloków i innych przyjętych form rejestrowania obecności, to nie tylko oszczędność papieru, ale również czasu jaki powinien zostać przeznaczony na pracę z dziećmi.

1. System Indeksik automatycznie rozlicza czas pobytu dziecka oraz koszty wyżywienia z uwzględnieniem wszystkich ulg i dopłat. Wyklucza wszelkie trudności związane z comiesięczną analizą rozliczania opłat. Poprawność a także sprawność działania systemu daje wymierne korzyści dyrektorowi placówki bowiem pozwala na oszczędność czasu personelu a także możliwość poświecenia się innym ważnym aspektom związanym z funkcjonowaniem jednostki.

2. Niskie opłaty abonamentowe, które zobowiązują nas do:

- serwisu technicznego;

- aktualizacji systemu oraz wsparcia merytorycznego, jesteśmy twórcami oprogramowania INDEKSiK, dlatego dostosowujemy system do potrzeb danej jednostki (dajemy możliwość do indywidualnego określenia kwot opłat, dopłat, dofinansowań, rozliczeń itp.), dzięki Państwa sugestiom tworzymy lepsze rozwiązania i kompozycje systemowe;

- szkolimy, mamy jednak nadzieję, że intuicyjność oraz logiczność konstrukcji programu nie sprawi Państwu trudności ;

- montujemy czytnik i udzielamy 24 miesięcznej gwarancji ;

- wdrażamy system do obsługi księgowej, portal dla nauczycieli oraz portal dla rodziców;

3. E-mail - kalendarz, szybki i sprawny sposób wymiany informacji pomiędzy przedszkolem a opiekunem. Elektroniczny kalendarz umożliwia planowanie, określanie zadań programowych, może spełniać funkcję osobistego notatnika, automatycznie generuje maile i określa daty przesyłania informacji do opiekunów. Dzięki temu rodzic może zapoznać się z harmonogramem wydarzeń na cały rok, a także na każdy dzień. Zintegrowany proces informowania nie pozwoli na przeoczenie żadnych okoliczności.

4. Bezpieczeństwo - blokada drzwi przed wejściem nieuprawnionych osób oraz niekontrolowanym opuszczeniem przez dziecko przedszkola.

5. Komfort związany z szybkim zarejestrowaniem pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą:

karty-breloka, rejestracja PIN-em i nr telefonu, lub za pomocą kodu QR. 
UWAGA: posiadanie kart nie jest konieczne również z uwagi na to, iż pobyt dziecka można zarejestrować za pomocą panelu dotykowego na czytniku (nr PIN oraz nr telefonu użytkownika) lub kodu QR (jednorazowego kodu błyskawicznie generowanego przez telefon). Dajemy możliwość przypisania kart/breloków funkcjonujących w innych systemach ewidencyjnych np. karta wejścia/wyjścia z zakładu pracy.

6. Przypisujemy karty do jednego lub większej ilości dzieci !!!, dziecko znajomych również można przypisać do karty Twojego dziecka, panel dotykowy na czytniku umożliwi oznaczenie obecności dziecka z którym jesteś.

7. Panel INDEKSiK-RODZIC, stanowi wiarygodny środek przekazu informacji dla poszczególnych obszarów:

a. Frekwencja (daje możliwość codziennego wglądu w listę obecności w każdym przedziale czasowym danego roku przedszkolnego).

b. Opłaty (to kompletne źródło informacji nt. opłat za pobyt i wyżywienie - w ujęciu każdego dnia tygodnia, miesiąca).

c. Kalendarz (podgląd wszystkich przyszłych wydarzeń - system kilkukrotnie wysyła maile przypominające o planowanych spotkaniach, uroczystościach itp).

d. Menu, dzięki tej opcji można zapoznać się z jadłospisem na cały tydzień, dodatkowo kompozycja jadłospisu zostanie przesłana na wskazane przez opiekunów adresy e-mail.

e. Krótkie filmy, które stanowią przydatne narzędzie w pracy zdalnej - i nie tylko.

f. Kalendarz Urodzin dzieci z grupy.

g. E-mail - informacje kierowane w obie strony, komunikacja z rodzicem i nauczycielem.