CO OFERUJEMY


 

 

 CZYTNIK

Nowoczesny design urządzenia dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego wprowadza przejrzystą interakcję systemu z rodzicem. Czytnik w technologi RFID pozwala na odczyt danych z karty i rejestrację wejścia - wyjścia w systemie. Prawidłowa weryfikacja danych umożliwia zwolnienie blokady elektromagnesu - otwarcie drzwi i zezwolenie na wejście do placówki.

Brak karty - ekran dotykowy umożliwia weryfikację osoby wchodzącej poprzez podanie numeru telefonu oraz indywidualnego numeru PIN, ostatnia możliwość polega na rejestracji telefonem za pomocą wygenerowanego jednorazowego kodu QR - prawidłowa weryfikacja jest równoważna z odczytem danych z karty lub breloka a także zwalnia blokadę elektromagnesu - w tej sytuacji wejście-wyjście również zostaje odnotowane w systemie.

 

TABLET

Narzędzie pracy pedagoga. Mobilne rozwiązanie umożliwiające pracę z systemem w każdym miejscu placówki. Za jego pomocą nauczyciel może zweryfikować listę obecności, automatycznie określany jest aktualny stan, przekazana lista do kuchni pozwala na dokładne sprecyzowanie ilości posiłków jakie należy przygotować w danym dniu. Nauczyciel może wysłać wiadomość e-mail do każdego z rodziców na temat przyszłych wydarzeń lub osobistych obserwacji podopiecznych, ponadto decyduje o przekazywaniu rodzicom informacji w postaci kalendarza udostępnionego na stronie internetowej przeznaczonej do nadzoru poprawności danych gromadzonych w systemie (frekwencja, opłaty, kalendarz). Harmonogram wydarzeń całego przedszkola służy do informowania, planowania, spełnia funkcję osobistego notatnika. Możliwość stworzenia filmów instruktażowych, wsparcia dydaktycznego zwłaszcza w okresie w którym kontakt z podopiecznymi jest utrudniony.Tablet posiada również funkcjonalność umożliwiającą zwolnienie blokady elektromagnesu, bez konieczności podchodzenia do drzwi lub czytnika.

 

SYSTEM

Za pośrednictwem każdego komputera znajdującego się w przedszkolu, pracownicy - w tym przede wszystkim dyrekcja oraz księgowość, mają możliwość bieżącego wglądu lub zmian danych w systemie. Podstawowe operacje, jakie można wykonać za pomocą tego narzędzia to:

 • weryfikacja listy obecności wraz z edycją danych w celu modyfikacji godzin wejścia i wyjścia w przypadku pominięcia rejestracji kartą lub brakiem karty,
 • uzyskanie informacji o frekwencji w danym dniu - przekazywanie list do kuchni,
 • kontrola prawidłowego przypisania podopiecznych w każdej z grup wraz z opiekunami - zarządzanie danymi,
 • pełen wykaz należności za pobyt oraz wyżywienie,
 • ewidencja deklaracji pobytu,
 • zarządzanie kartami i brelokami służącymi do odczytu danych (aktywacja i dezaktywacja kart), możliwość ustanowienia numeru PIN przypisanego do numeru telefonu - opcja w przypadku braku lub zapomnienia karty,
 • obsługa wiadomości e-mail, adresu w domenie indeksik.edu.pl - każde przedszkole otrzymuje indywidualny adres e-mail służący do komunikacji z rodzicami,
 • zamieszczanie informacji w postaci kalendarza, automatycznie określanie dat przesyłania informacji odnośnie spotkań, zebrań, uroczystości,
 • sprawne przenoszenie ewidencji grup z poprzedniego "roku przedszkolnego" a także tworzenie nowych,
 • zarejestrowane godziny za pomocą czytnika kart służą do obsługi ewidencji opłat za pobyt oraz wyżywienie. System automatycznie uwzględnia wszystkie przyznawane ulgi związane między innymi z uczęszczaniem więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny bądź dopłat przyznawanych przez organ nadzorujący przedszkole,
 • administracja systemem.

 

WWW.INDEKSIK.EDU.PL

 Dostęp do serwisu za pośrednictwem strony internetowej www.rodzic.indeksik.edu.pl

 • dla nauczycieli - nadzór nad kalendarzem wydarzeń, obsługa wiadomości e-mail, zamieszczanie jadłospisu, stworzenie filmów instruktażowych, wsparcia dydaktycznego zwłaszcza w okresie w którym kontakt z podopiecznymi jest utrudniony, poradnik nauczyciela w formie filmów oraz cyklicznych spotkań on-line
 • dla rodziców - weryfikacja czasu pobytu podopiecznych w przedszkolu, informacja o bieżących opłatach, jadłospisie, wgląd w kalendarz planowanych wydarzeń, tworzenie i przeglądanie filmów przesyłanych przez nauczycieli,poradnik rodzica w formie filmów oraz cyklicznych spotkań on-line

 

INDEKSIK - REKRUTACJA

System Indeksik posiada elektroniczną rekrutację, wnioski składane i obsługiwane za pomocą dedykowanych funkcji. Rodzice, opiekunowie mają również możliwość zdalnego potwierdzenia uczestnictwa na przyszły rok przedszkolny.